Maturantët zhvillojnë sot provimin në lëndën e Matematikës

Maturantët do të zhvillojnë sot provimin e radhës, atë të Matematikës. Në total në të gjithë vendin janë 208 qendra ku do të bëhet provimi.
Njësoj si në dy provimet e para, maturantët do të duhet të zbatojnë rregullat anti-covid. Në një klase do të jenë 10-15 maturantë. Nëse maturanti ditën e provimit do të jetë i infektuar me Covid, nuk do të futet në provim por do të ketë mundësi që ta japë në sezonin e vjeshtës.

Tezat e provimit do të përmbajnë pytje me alternativa dhe pyetje me zhvillim, që do të jenë të orientuara drejt përgjigjeve logjike dhe jo riprodhimit. Testi në total ka 60 pikë dhe pragu i kalueshmërisë është 25% (15 pikë).

Maturanti nuk lejohet të ketë telefon me vetë, nëse konstatohet me telefon do të përjashtohet nga provimi. Ditën e provimit duhet të kenë me vete mjetin identifikues. Mbikëqyrja bëhet me përfaqësues të MASR, përgjigjes administrimi.

Pas provimit të Matematikës, në datë 15 qershor maturantët do t’i nënshtrohen provimit të fundit, atë të lëndës më zgjedhje.

Shtuar 11.06.2021 08:42