Lirohet nga detyra drejtori i Cirkut Kombëtar

Këshilli i Ministrave ka vendosur lirimin nga detyra të drejtorit të Cirkut Kombëtar, Ilirjan Gjini.

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të pikës 4, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Ilirjan Gjini, drejtor i Cirkut Kombëtar, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në vendimin e qeverisë. /albeu.com


Shtuar 15.12.2021 19:53