Lëvizje në qeveri, emërohet zv.ministri i ri i Infrastrukturës dhe Energjisë (EMRI)

Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Minsitrave, është vendosur emërimi i sëvendësministrit të ri të Infrastrukturës dhe energjisë.

Në pozicionin e zv.ministrit është emëruar Ami Kozeli. Vendimi është marrë në mbledhjen e kësaj të mërkure të zhvilluar nga këshilli i ministrave.

Vendimi:

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të    ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Ami Kozeli emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare””, thuhet në vendim.


Shtuar 7.06.2023 17:17