“Është një sfidë që jam gati ta pranoj dhe të punoj fort për të justifikuar besimin. Vazhdojmë me seancën e Bordit Qendror për zgjedhjen e kryesisë së re, si dhe anëtarëve të rinj të Bordit Qendror dhe Ekzekutiv të LSDM-së. LSDM do të riorganizohet, do të vazhdojë të demokratizohet dhe modernizohet. Partia është e hapur për përfshirjen e njerëzve të rinj që do të karakterizohen nga dija, ndershmëria dhe përkushtimi ndaj vlerave socialdemokrate”, ka shkruar Kovaçevski.