Indeksi i urisë globale: Shqipëria në nivel të ulët, por ende larg zeros

Shqipëria, sipas Indeksit Global të Urisë, gjendet në një nivel të ulët të qenët vulnerabël ndaj urisë, larg shteteve në rrezik dhe duke shënuar ritme rënie ndër vite.

Megjithatë, ende larg nivelit 0 të urisë, sipas Objektivave të 2030 për t’u arritur.

Të moshuarit dhe anëtarët e grupeve minoritare janë veçanërisht të prekur. Por raporti sjell e një herë në vëmendje kequshqyerjen e fëmijëve, përqindja e së cilës nga 2014-2022 nuk ka pasur përmirësim.

Indeksi, që vendos në lupë ekzaminimi 120 shtete, bazohet në 4 tregues:

-% e popullsisë që janë të paushqyer

-% e fëmijëve nën 5 vjeç që mbiushqehen

-% e fëmijëve nën 5 vjeç që nënushqehen

-% e vdekshmërisë e fëmijëve nën 5 vjeç

Ky studim i realizuar nga Instituti i Kërkimeve të Politikave të Ushqimit, tregon se Jemeni është më e rrezikuara për urinë, e ndjekur nga Çadi dhe Zambia.

15 vitet e fundit, bota ka bërë progres të vazhdueshëm në kuadër të luftës ndaj urisë, por çdo vit 3 mln fëmijë ende vdesin për shkak të kequshqyerjes.

Një ndër 17 objektivat botërorë, është që të arrijë zero uri në vitin 2030, pjesë e fushatës së njohur Objektiva të Zhvillimit të Qëndrueshëm, për të ulur varfërinë, për të luftuar pabarazinë dhe drejtësinë etj./monitor


Shtuar 6.03.2023 13:41