EMRI/ Drejtoresha e Autoritetit të Aviacionit Civil lë detyrën, kush e zëvendëson

Drejtoresha e Autoritetit Civil, Edlira Kraja, është larguar nga detyra.

Në vend të saj është emëruar Maksim Et’hemaj.

Vendimi i Këshillit të Ministrave:

EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 12, të ligjit nr.10233, datë 11.2.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Maksim Et’hemaj emërohet drejtor Ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”./albeu.com/