“Shtetas i një shteti tjetër, që dëshiron të hyjë në vendin tonë, dhe në rast se paraqet kërcënim për rendin kushtetues, sigurinë kombëtare, marrëdhëniet ndërkombëtare apo ndaj shëndetit publik, mund t’i ndalohet hyrja në shtet. Vlerësimin për këtë e bën MPB-ja në bazë të informatave me të cilat disponon. Ky do të jetë vendim i MPB-së”, tha Kovaçevcski. /Alsat.mk