43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
MEGA
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
6
0.01 %
0
Qarku i Dibrës
6
0.01 %
0
Qarku i Durrësit
14
0.01 %
0
Qarku i Elbasanit
35
0.02 %
0
Qarku i Fierit
21
0.01 %
0
Qarku i Gjirokastrës
61
0.11 %
0
Qarku i Korcës
83
0.06 %
0
Qarku i Kukësit
3
0.01 %
0
Qarku i Lezhës
8
0.01 %
0
Qarku i Shkodrës
3
0.00 %
0
Qarku i Tiranës
50
0.01 %
0
Qarku i Vlorës
1,993
1.83 %
0
Totali
2,283
0