43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Fryma e Re Demokratike
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
207
0.25 %
0
Qarku i Dibrës
116
0.16 %
0
Qarku i Durrësit
892
0.62 %
0
Qarku i Elbasanit
1,031
0.63 %
0
Qarku i Fierit
338
0.19 %
0
Qarku i Gjirokastrës
45
0.08 %
0
Qarku i Korcës
197
0.15 %
0
Qarku i Kukësit
48
0.11 %
0
Qarku i Lezhës
28
0.04 %
0
Qarku i Shkodrës
71
0.06 %
0
Qarku i Tiranës
1,732
0.42 %
0
Qarku i Vlorës
407
0.37 %
0
Totali
5,112
0