43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Partia Republikane
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
288
0.35 %
0
Qarku i Dibrës
154
0.21 %
0
Qarku i Durrësit
326
0.23 %
0
Qarku i Elbasanit
263
0.16 %
0
Qarku i Fierit
328
0.18 %
0
Qarku i Gjirokastrës
119
0.22 %
0
Qarku i Korcës
439
0.34 %
0
Qarku i Kukësit
111
0.26 %
0
Qarku i Lezhës
368
0.50 %
0
Qarku i Shkodrës
232
0.21 %
0
Qarku i Tiranës
1,035
0.25 %
0
Qarku i Vlorës
149
0.14 %
0
Totali
3,812
0