43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Sfida për Shqipërinë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
59
0.07 %
0
Qarku i Dibrës
21
0.03 %
0
Qarku i Durrësit
271
0.19 %
0
Qarku i Elbasanit
160
0.10 %
0
Qarku i Fierit
143
0.08 %
0
Qarku i Gjirokastrës
35
0.07 %
0
Qarku i Korcës
127
0.10 %
0
Qarku i Kukësit
8
0.02 %
0
Qarku i Lezhës
73
0.10 %
0
Qarku i Shkodrës
67
0.06 %
0
Qarku i Tiranës
2,416
0.58 %
0
Qarku i Vlorës
143
0.13 %
0
Totali
3,523
0