43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
LIBRA
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
584
0.70 %
0
Qarku i Dibrës
233
0.32 %
0
Qarku i Durrësit
1,482
1.03 %
0
Qarku i Elbasanit
1,281
0.79 %
0
Qarku i Fierit
1,615
0.89 %
0
Qarku i Gjirokastrës
330
0.62 %
0
Qarku i Korcës
1,809
1.39 %
0
Qarku i Kukësit
319
0.76 %
0
Qarku i Lezhës
795
1.09 %
0
Qarku i Shkodrës
924
0.84 %
0
Qarku i Tiranës
9,535
2.30 %
0
Qarku i Vlorës
754
0.69 %
0
Totali
19,661
0