43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Partia Demokratike
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
16,083
19.31 %
1
Qarku i Dibrës
21,331
29.65 %
2
Qarku i Durrësit
42,475
29.39 %
4
Qarku i Elbasanit
33,696
20.71 %
3
Qarku i Fierit
46,818
25.69 %
4
Qarku i Gjirokastrës
13,139
24.58 %
1
Qarku i Korcës
42,053
32.41 %
4
Qarku i Kukësit
19,892
47.38 %
2
Qarku i Lezhës
27,550
37.65 %
3
Qarku i Shkodrës
40,763
37.06 %
5
Qarku i Tiranës
127,351
30.73 %
11
Qarku i Vlorës
23,168
21.30 %
3
Totali
454,319
43