43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
AD
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
4
0.00 %
0
Qarku i Dibrës
23
0.03 %
0
Qarku i Durrësit
69
0.05 %
0
Qarku i Elbasanit
78
0.05 %
0
Qarku i Fierit
33
0.02 %
0
Qarku i Korcës
26
0.02 %
0
Qarku i Kukësit
9
0.02 %
0
Qarku i Lezhës
14
0.02 %
0
Qarku i Shkodrës
30
0.03 %
0
Qarku i Tiranës
214
0.05 %
0
Qarku i Vlorës
32
0.03 %
0
Totali
538
0