43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
APD
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
54
0.06 %
0
Qarku i Dibrës
14
0.02 %
0
Qarku i Durrësit
55
0.04 %
0
Qarku i Elbasanit
101
0.06 %
0
Qarku i Fierit
47
0.03 %
0
Qarku i Gjirokastrës
57
0.11 %
0
Qarku i Korcës
57
0.04 %
0
Qarku i Kukësit
17
0.04 %
0
Qarku i Lezhës
52
0.07 %
0
Qarku i Shkodrës
26
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
939
0.23 %
0
Qarku i Vlorës
71
0.07 %
0
Totali
1,490
0