43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
ADK
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
22
0.03 %
0
Qarku i Dibrës
35
0.05 %
0
Qarku i Durrësit
185
0.13 %
0
Qarku i Elbasanit
39
0.02 %
0
Qarku i Fierit
81
0.04 %
0
Qarku i Gjirokastrës
34
0.06 %
0
Qarku i Korcës
33
0.03 %
0
Qarku i Kukësit
20
0.05 %
0
Qarku i Lezhës
27
0.04 %
0
Qarku i Shkodrës
148
0.13 %
0
Qarku i Tiranës
111
0.03 %
0
Qarku i Vlorës
30
0.03 %
0
Totali
765
0