43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
PKD
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
101
0.12 %
0
Qarku i Dibrës
109
0.15 %
0
Qarku i Durrësit
290
0.20 %
0
Qarku i Elbasanit
203
0.12 %
0
Qarku i Fierit
137
0.08 %
0
Qarku i Gjirokastrës
63
0.12 %
0
Qarku i Korcës
190
0.15 %
0
Qarku i Kukësit
72
0.17 %
0
Qarku i Lezhës
93
0.13 %
0
Qarku i Shkodrës
183
0.17 %
0
Qarku i Tiranës
873
0.21 %
0
Qarku i Vlorës
171
0.16 %
0
Totali
2,485
0