43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
PBDKSH
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
30
0.04 %
0
Qarku i Dibrës
36
0.05 %
0
Qarku i Durrësit
78
0.05 %
0
Qarku i Elbasanit
73
0.04 %
0
Qarku i Fierit
41
0.02 %
0
Qarku i Gjirokastrës
22
0.04 %
0
Qarku i Korcës
56
0.04 %
0
Qarku i Kukësit
15
0.04 %
0
Qarku i Lezhës
273
0.37 %
0
Qarku i Shkodrës
80
0.07 %
0
Qarku i Tiranës
174
0.04 %
0
Qarku i Vlorës
32
0.03 %
0
Totali
910
0