43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Partia Komuniste e Shqipërisë
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
54
0.06 %
0
Qarku i Dibrës
35
0.05 %
0
Qarku i Durrësit
75
0.05 %
0
Qarku i Elbasanit
149
0.09 %
0
Qarku i Fierit
114
0.06 %
0
Qarku i Gjirokastrës
24
0.04 %
0
Qarku i Korcës
111
0.09 %
0
Qarku i Kukësit
19
0.05 %
0
Qarku i Lezhës
74
0.10 %
0
Qarku i Shkodrës
18
0.02 %
0
Qarku i Tiranës
290
0.07 %
0
Qarku i Vlorës
63
0.06 %
0
Totali
1,026
0