43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
PSD
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
26
0.03 %
0
Qarku i Dibrës
27
0.04 %
0
Qarku i Durrësit
488
0.34 %
0
Qarku i Elbasanit
61
0.04 %
0
Qarku i Fierit
80
0.04 %
0
Qarku i Gjirokastrës
24
0.04 %
0
Qarku i Korcës
60
0.05 %
0
Qarku i Kukësit
82
0.20 %
0
Qarku i Lezhës
32
0.04 %
0
Qarku i Shkodrës
13,226
12.03 %
1
Qarku i Tiranës
813
0.20 %
0
Qarku i Vlorës
64
0.06 %
0
Totali
14,983
1