43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
PDS
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
60
0.07 %
0
Qarku i Dibrës
127
0.18 %
0
Qarku i Durrësit
151
0.10 %
0
Qarku i Elbasanit
220
0.14 %
0
Qarku i Fierit
548
0.30 %
0
Qarku i Gjirokastrës
54
0.10 %
0
Qarku i Korcës
241
0.19 %
0
Qarku i Kukësit
30
0.07 %
0
Qarku i Lezhës
39
0.05 %
0
Qarku i Shkodrës
53
0.05 %
0
Qarku i Tiranës
795
0.19 %
0
Qarku i Vlorës
206
0.19 %
0
Totali
2,524
0