43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Partia Socialiste
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
45,424
54.53 %
4
Qarku i Dibrës
24,795
34.46 %
2
Qarku i Durrësit
71,836
49.70 %
8
Qarku i Elbasanit
72,552
44.60 %
7
Qarku i Fierit
104,162
57.15 %
10
Qarku i Gjirokastrës
26,862
50.25 %
3
Qarku i Korcës
62,787
48.39 %
6
Qarku i Kukësit
18,387
43.80 %
1
Qarku i Lezhës
30,406
41.55 %
3
Qarku i Shkodrës
39,247
35.68 %
4
Qarku i Tiranës
199,856
48.22 %
18
Qarku i Vlorës
65,618
60.34 %
8
Totali
761,932
74