156

DEPUTETË

1,775,447

Vota
Numeruar: 98.91 %
Pjesëmarrja: 53.24 %

165

DEPUTETË

1,829,828

Vota
Rezultatet në nivel republike
Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim
Partia
Vota
%
Deputetet
PD
523,976
8.35 %
49
PD
454,319
7.24 %
43
LSDM
283,955
4.53 %
34
LSI
224,961
3.59 %
19
PDIU
44,698
0.71 %
4
PDIU
75,591
1.20 %
3
PR
52,463
0.84 %
3
Koalicioni
1,775,447
28.30 %
156
Aleanca për Shqipërinë Evropiane
Partia
Vota
%
Deputetet
PS
761,932
12.14 %
74
PS
708,592
11.29 %
66
LSI
179,799
2.87 %
16
PDSH
66,391
1.06 %
7
PBDNJ
14,245
0.23 %
1
PKDSH
8,046
0.13 %
1
PDS
11,181
0.18 %
0
Koalicioni
1,829,828
29.16 %
165
Të Tjera
Partia
Vota
%
Deputetet
AK
10,150
0.16 %
0
DM
9,263
0.15 %
0
PL
3,839
0.06 %
0
BDI
153,646
2.45 %
19
FRD
29,204
0.47 %
0
E MAJTA
12,117
0.19 %
0
VMRO-DPMNE
481,615
7.68 %
61
Total
1,925,297
30.68 %
202
bosh
Partia
Vota
%
Deputetet
PDK
211,264
3.37 %
0
LDK
177,056
2.82 %
0
VV
92,949
1.48 %
0
AAK
66,221
1.06 %
0
NISMA
36,105
0.58 %
0
AKR
31,931
0.51 %
0
SL
19,635
0.31 %
0
Koalicioni
675,659
10.77 %
0