Luaj Crystical

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getEle

 
Si e vlerësoni ligjin për Arsimin e Lartë të miratuar nga parlamenti?
20%
20%
20%
20%